CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Thông báo đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  • 28/10/2019

Gói thầu: ĐT1-2019 “Bảo hiểm vận hành năm 2019” - Nhà máy thủy điện Đakđrinh

 

Gói thầu: ĐT1-2019 “Bảo hiểm vận hành năm 2019” - Nhà máy thủy điện Đakđrinh

  • Tên Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
  • Giá trị trúng thầu sau thuế: 4.867.686.491 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn, bốn trăm chín mươi mốt đồng).
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website