CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển

Quan hệ cổ đông

 • Công bố thông tin

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Công bố thông tin

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Công bố thông tin

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống
 • Các báo cáo

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Các báo cáo

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Các báo cáo

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Các báo cáo

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống
 • Đại hội cổ đông

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Đại hội cổ đông

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

  Đại hội cổ đông

  Tải về thông tin chi tiết: Tải xuống

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website