CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Thông báo đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  • 28/10/2019

Gói thầu: CHCT1-2019 “Tiểu tu thiết bị cơ khí thủy công năm 2019”

  • Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hùng Tiến.
  • Giá trị trúng thầu: 647.969.417 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, bốn trăm mười bảy đồng).
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website