CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Tình hình sản xuất kinh doanh

Thủy điện Đakđrinh về đích sớm 33 ngày

  • 29/11/2023

Vào lúc 06h00 ngày 28/11/2023, Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) đã cán mốc 527 triệu kWh về sản lượng điện, về đích sớm 33 ngày so với kế hoạch đề ra.

Vào lúc 06h00 ngày 28/11/2023, Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) đã cán mốc 527 triệu kWh về sản lượng điện, về đích sớm 33 ngày so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho PV Power DHC cụ thể gồm: sản lượng điện đạt 527 triệu kWh; doanh thu 627,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 90,8 tỷ đồng; nộp ngân sách 135,2 tỷ đồng. Bằng sự nỗ lực, sáng tạo, tập thể lãnh đạo và người lao động PV Power DHC đã đưa công ty sớm về đích.

Để đạt được mốc hoàn thành kế hoạch sản lượng 527 triệu kWh và về đích sớm 33 ngày trong điều kiện thủy văn có nhiều thay đổi cực đoan và thị trường điện có những khó khăn nhất định, ngoài sự cố gắng nổ lực của tập thể lãnh đạo, CBVNV PV power DHC, sự phối hợp của EVN/A0/EPTC, đặc biệt còn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo PV Power và hỗ trợ của các Ban chuyên môn PV Power. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Tổng Công ty trong thời gian tiếp theo.

Thủy điện Đakđrinh về đích sớm 33 ngày

Theo tính toán, đến hết năm 2023, PV Power DHC ước đạt sản lượng 606,2 kWh; doanh thu cả năm ước đạt 703,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 86,1 tỷ đồng; nộp ngân sách 163,2 tỷ đồng./.

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website