CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Chính sách môi trường

PV Power DHC Trao trặng 20 suất học bổng và hơn 1.000 vật dụng bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số nhân dịp Khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Xã Đăk Nên và Đăk Ring, Huyện Kon Plong

  • 18/09/2023

Click vào đường link bên dưới để xem bài viết:

/uploads/details/2023/09/files/1_Bài truyền thông hoạt động giáo dục.pdf

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website