CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Tin tức PV Power DHC

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinh

  • 30/08/2023

Sáng ngày 30 tháng 08 năm 2023, Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (PV power DHC) đã tổ chức thả nhiều loại cá giống vào lòng hồ thủy điện Đakđrinh. Hoạt động nhằm tái tạo, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

PV power DHC bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp nguồn điện cho Quốc gia, luôn quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo hệ sinh thái tự nhiên. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức hoạt động thả các loại như cá trê, cá chép, cá rô… vào lòng hồ thủy điện Đakđrinh. 

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinh

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thả cá giống tại lòng hồ thủy điện Đakđrinh

Hoạt động được Ban lãnh đạo Công ty nhiệt tình hưởng ứng và trực tiếp thực hiện, cùng với sự tham dự của đối tác đến từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (Asian Infrastructure Investment Bank) đó là ông Alesksandar Hadzhiivanov và ông Donggun Kim.

Bên cạnh mục đích phục hồi và phát triển nguồn thủy sản, hoạt động còn được thực hiện mong muốn tạo sức lan tỏa nhằm nhân rộng mô hình, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển nguồn thủy sản.

Ngoài ra, việc thả nhiều loại cá sẽ đem lại lợi ích làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái. Bên cạnh đó, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường.

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinh

Ông Đỗ Xuân Bình - Giám đốc Công ty thả cá giống tại lòng hồ  thủy điện Đakđrinh

Một số hình ảnh trong hoạt động thả cá tại lòng hồ thủy điện Đakđrinh:

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinh

Ban lãnh đạo PV power DHC cùng các đối tác thả cá xuống lòng hồ.

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinhGieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinhĐa dạng các loại cá như cá chép, cá rô phi, cá trê… được thả xuống lòng hồ.

Gieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinhGieo mầm sự sống - Thả cá phóng sinh

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website