CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH
Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Phát triển
Tin tức PV Power DHC

Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông

  • 31/05/2024

Ngày 30/05/2024, Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh (PV Power DHC) đã tổ chức thành công Đại đội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tại đại hội, ngoài việc biểu quyết các kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 5% số vốn điều lệ.

Tham dự đại hội, về phía Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) có ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên HĐQT; ông Lê Quang Hào – Phó Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch, Ủy viên HĐQT PV Power DHC. Về phía PV Power DHC, có ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Xuân Bình – Ủy viên HĐQT, Giám đốc; ông Lê Năng – Phó Giám đốc cùng đại diện các Phòng nghiệp vụ/Phân xưởng VHSC. Tham dự đại hội có đại diện các cổ đông Tổng  Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Licogi – CTCP, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thủy điện Đakđrinh năm 2024.

Năm 2023, Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất điện vào ngày 28/11/2023, sớm hơn 33 ngày so với kế hoạch. Theo đó, sản lượng điện thương mại đến hết năm 2023, Công ty đã đạt 627,2 triệu kWh (vượt 19% so với kế hoạch là 527 triệu kWh), đem lại doanh thu hơn 726,5 tỷ đồng (vượt 16% kế hoạch) và đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 155,3 tỷ đồng/kế hoạch là 135,2 tỷ đồng (vượt 15% kế hoạch).

Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại đại hội.

Năm 2024, Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh cũng đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với sản lượng điện thương mại đạt 527 triệu kWh. Theo đó, doanh thu ước đạt 591,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 104,5 tỷ đồng và ước tính nộp ngân sách Nhà nước 138,1 tỷ đồng.

Định hướng kế hoạch năm 2024, Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính như hoàn thành công tác quyết toán; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ (Trung tu) Nhà máy thuỷ điện Đakđrinh nhằm đảm bảo tình trạng hoạt động ổn định trong việc sản xuất điện. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các công tác duy tu cơ sở hạ tầng, đường xá, nhà máy… Công ty cũng phấn đấu vận hành hiệu quả hoạt động sản xuất điện để hoàn thành kế hoạch được giao, đây là một trong những nhiệm vụ chính được Công ty chú trọng trong năm 2024. Đặc biệt, Công ty sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm công tác đền bù, tái định cư của người dân liên quan đến dự án thủy điện Đakđrinh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải khu nhà máy để đáp ứng điều kiện xin giấy phép môi trường theo Luật môi trường và quy định mới hiện hành. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thực hiện xây dựng lại chiến lược phát triển của đơn vị, cùng với đó là tổ chức kiện toàn để tối ưu, tinh gọn cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông

Ông Đỗ Xuân Bình – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh năm 2024, Ban chủ trì đại hội đã đưa ra biểu quyết về việc chi trả cổ tức lần đầu tiên cho các cổ đông. Theo đó, các cổ đông đã biểu quyết thông qua với mức chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% của vốn điều lệ (vốn điều lệ của CTCP thủy điện Đakđrinh là 1.160 tỷ đồng) với tổng giá trị chi trả cổ tức cho các cổ đông là khoảng 58 tỷ đồng.

Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông

Năm 2024, thuỷ điện Đakđrinh đề ra kế hoạch sản xuất đạt 527 triệu kWh sản lượng điện thương mại và doanh thu ước đạt 591,5 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế được giao khoảng 110 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cổ đông của Công ty cổ phần thuỷ điện Đakđrinh cũng biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT và BKS.

 

Hình ảnh

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

Diễn tập ứng cứu tình huống khẩn cấp & đảm bảo an toàn đập, hồ chứa đập thủy điện Đakđrinh năm 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

14 RUNNERS PV POWER THAM GIA TRANH TÀI TẠI QUẢNG NGÃI MARATHON - CUP BSR NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem thêm

Video

Video Xuân nghĩa tình Dầu khí " Tết Ấm áp sẻ chia"

Xem thêm

Liên kết website